Tietosuojaseloste 25.5..2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

S-ART Sami Haavisto Ky  (y-tunnus: 0933613-3  )
Tynnyritie 19
17900 Vääksy
sami@bloodceremony.net

Rekisterin nimi: www.horror-shop.net verkkokaupan käyttäjärekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakasuhteiden hoito, tilausten käsittely ja lähetysseuranta.
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään tilauksiin liittyen ja lisäksi suostumuksen antaneille markkinointitarkoituksiin sähköisesti.


Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi
Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot sekä markkinointiin jos suostumus on annettu.


Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme asiakkaan itse verkkokauppaan rekisteröityessä ja palvelua käyttäessä antamia tietoja sekä tilaushistorian.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siitä ole manuaalista aineistoa. Ainoastaan S-Art Sami Haavisto Ky:n verkkokaupan ja hallinnon vastaavilla on pääsy salasanasuojattuun asiakasrekisteriin.
Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.


Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus päättää henkilötietojen käytöstä suoramarkkinoinnissa tilaamalla uutiskirjeen tai muuta sähköistä markkinointiviestintää rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Kaikissa viesteissä on lainmukainen linkki josta tilauksen voi perua välittömästi.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti
-saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
-vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua
-peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu
-saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitelläään annetun suostumuksen perusteella.

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan ja varmentamaan henkilöllisyyttä ennen pyynnön käsittelyä.Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella

Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen sami@bloodceremony.net tai kirjallisena Sami Haavisto/Horror-Shop, Tynnyritie 19. 17200 Vääksy